М. М. Лунин. Христианство в Римской империи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Голубкін Ю. О., Кулікова Г. С. М. М. Лунін. Християнство в Римській імперії Текст, який ми публікуємо нижче — продовження нашої публікації в журналі «Віра і розум» (2003. — № 4. — С. 323–332; 2004. — № 5. — С. 172–182), це текст лекції професора всесвітньої історії Харківського університету Михайла Михайловича Луніна (1807–1844). Вона відтворюється в записі Д. Чірікова. М. М. Лунін першим серед вітчизняних істориків зробив спробу створити узагальнюючу працю з всесвітньої історії, ґрунтуючись на аналізі першоджерел. Дана публікація розглядає частину цього наукового доробку — лекції з історії християнства в Римській імперії. Y. Golubkin, A. Kulikova. M. M. Lunin. Christianity in the Roman Empire The publication of the text below — is a continuation of our publication in the journal «Віра і розум» (2003. — № 4. — С. 323–332; 2004. — № 5. — С. 172–182) it is the lecture of Pprofessor of General History of Kharkiv University Mikhail Mikhailovich Lunin (1807–1844). It is reproduced in the record D. Chirikov. M. M. Lunin was the first in our country, who made an attempt to write general work on world history, based on source analysis. This publication considers the part of his scientific work — lectures on the history of Christianity in the Roman Empire.

Опис

Ключові слова

М. М. Лунін, християнство, Церква, Римська імперія, M. M. Lunin, Christianity, the Church, the Roman Empire

Бібліографічний опис

Голубкин Ю. А. , Куликова (Голубкина) А. С. М. М. Лунин. Христианство в Римской империи // Древности 2010. Харьковский историко-археологический ежегодник. — Вып. 9. — Харьков: ООО «НТМТ», 2010. — C. 304-324.