Поетика драматургії Л. Андрєєва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013-04-24

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.02 − російська література. − Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2013.

Опис

The thesis for the degree of Candidate of Philology Studies, speciality 10.01.02 – Russian literature. –V. N. Karazin Kharkiv National University, Ministry of Education Science, Youth and Sports of Ukraine, Kharkiv, 2013.

Ключові слова

интертекст, автоинтертекст, паратекст, мифопоэтика, мотив, хронотоп

Бібліографічний опис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.02 — російська література