Динамічний вплив випромінювання на фізичні об’єкти в умовах резонансу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Виконала: студентка 4 курсу, групи НФ-41 Цапенко А.А. Спеціальність 105 прикладна фізика та наноматеріали. Освітня програма: прикладна фізика енергетичних систем. Керівник: кандидат фіз.-мат. наук, доцент Кудрявцев І.М.

Ключові слова

кафедра фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології, Кудрявцев Ігор Миколайович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, resonance, resonant frequency, ponderomotor forces, irradiation, резонанс, резонансна частота, пондеромоторні сили, опромінення

Бібліографічний опис

Цапенко, Альона Анатоліївна. Динамічний вплив випромінювання на фізичні об’єкти в умовах резонансу : випускна робота бакалавра, спеціальність 105 - прикладна фізика та наноматеріали / А.А. Цапенко ; Науковий керівник І.М. Кудрявцев. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022. – 50 с.