Навчання арготичної лексики російської мови співробітників компанії Tez tour (Єгипет, Хургада)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

Стаття присвячена питанню навчання арготичної лексики російської мови співробітників туристичного бізнесу . Подані певні теоретичні відомості про арго, а також практичний матеріал, що містить найуживаніші туристами слова і словосполуки. Звернення до проблеми арго зумовлене сучасними мовними процесами, зокрема активізацією розмовного мовлення, розширенням сфер його функціонування.

Опис

The article focuses on a problem of teaching tourist business employees argotical lexical units of the Russian language. Some theoretical information about argot and some practical material are presented in the article. The practical material contains words and word-combinations most frequently used by tourists. Attention to argot using problem is motived by modern linguistic processes particularly by activization of social language and by extension of its functional spheres.

Ключові слова

argot, argotical lexical units, poetics, social language, Russian as a foreign language, арго, арготическая лексика, поэтика, разговорная речь, русский язык как иностранный, арго, арготична лексика, поетика, розмовне мовлення, російська мова як іноземна

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2009, № 14