Антитетична жіночність: оксюморонна символіка тіні (за творами Лесі Українки «Забута тінь», «Ізольда Білорука»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В статье предпринята попытка исследовать символику тени как оксюморонную основу антитетической женственности на примере произведений Леси Украинки «Забытая тень», «Изольда Белорукая».

Опис

Here we made an attempt of studying shadow symbols as an oxumory basis of antithesis feminity on the example of Lesya Ukrainka's works «Forgotten shadow», «Isolda Whitehanded».

Ключові слова

Українка Леся, жіночність

Бібліографічний опис

Панасенко Т.М. Антитетична жіночність: оксюморонна символіка тіні (за творами Лесі Українки «Забута тінь», «Ізольда Білорука») / Т.М. Панасенко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 798. Сер.: Філологія. – Вип. 53. – С. 155–158.