Феномен комунікативної культури в умовах упровадження технологій електронного навчання у вищій школі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена розгляду ролі комунікативної культури в процесі впровадження технологій електронного навчання у вищій школі. Виділено такі функції комунікативної культури, які актуалізуються в умовах електронного навчання: соціальної самоідентифікації, соціальної самоадаптації, інтеграційну й захисну. Визначено фактори, які впливають на процес формування комунікативної культури у вищій школі, а саме: рівень підготовки споживачів освітніх послуг у галузі інформаційно-комунікаційних технологій; рівень комп’ютеризації та інформатизації вищих навчальних закладів; рівень комунікативної компетентності студентів і викладачів.

Опис

Ключові слова

комунікативна культура, технології електронного навчання, студент, викладач, культурна функція освіти, вища школа

Бібліографічний опис

Л.М.Хижняк, К.В. Хижняк Феномен комунікативної культури в умовах упровадження технологій електронного навчання у вищій школі / Хижняк Лариса Михайлівна, Хижняк Катерина Валеріївна // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. - 2015. - вип. 67-68. - с. 206-214