Удосконалення механізму регулювання виробничо господарської діяльності підприємств лісової галузі України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено визначенню основних сучасних тенденцій адміністрування підприємств лісової галузі України. В ході аналізу було визначено, що в Україні існує досить багата лісова галузь, не лише за кількістю лісів, що покривають 16% території країни, а й за різноманіттям порід дерев, які ростуть на території України. Ліси України за своїм призначенням і розташуванням виконують переважно захисні, оздоровчі, водоохоронні, санітарно-гігієнічні та інші функції та забезпечують потреби суспільства в лісових ресурсах.
The dissertation is devoted to the definition of the main trends of the current state of the forest industry of Ukraine. During the analysis, it was determined that there is a fairly rich forest sector in Ukraine, not only in terms of the number of forests covering 16% of the country's territory, but also in terms of the variety of tree species that grow on the territory of Ukraine. The forests of Ukraine, according to their purpose and location, mainly perform water protection, protective, sanitary and hygienic, health and other functions and provide the needs of society in forest resources.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, лісове господарство, державно-приватне партнерство, менеджмент підприємств, економічна безпека держави, інноваційний розвиток, еколого-економічні фактори, конкурентний аналіз, адміністрування 6 галузі, механізми управління, деревостани, природоохоронні заходи, землекористування, forestry, public-private partnership, enterprise management, innovative development, ecological and economic factors, economic security of state, competitive analysis, industry administration, tree stands, environmental protection measures, land use

Бібліографічний опис

Хорошко, Олег Владиславович. Удосконалення механізму регулювання виробничо господарської діяльності підприємств лісової галузі України : дис. ... д-ра філософії : 073 – Менеджмент (галузь знань 07 – Управління та адміністрування) / О.В. Хорошко. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 237 с.

Зібрання