Особливості впливу батьківської родини на емоційну зрілість особистості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. Харківський національний університет імені. В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України. – Харків, 2016. Дисертація присвячена вивченню впливу батьківської родини на емоційну зрілість особистості. Встановлено відповідність структур ЕЗ батьків та дітей, переважаючу роль фігури батька у розвиток ЕЗ, а також етапи та глибину його залучення у емоційний контакт з дитиною. Визначено особливості структури тривоги у ЕЗ особистостей, регуляційну роль статеворольових структур у ставленні ЕЗ, а також індивідуально-психологічні особливості батьків, ретардують й потенціюють розвиток ЕЗ. Визначено типи спотвореного виховання, що перешкоджають розвитку ЕЗ, виявлено деякі специфічні ознаки ранніх спогадів, що свідчать про наявність такого спотворення, а також порушені типи структури батьківської сім’ї. Розроблена психокорекційна програма, мета якої – підвищення рівня емоційної зрілості. В результаті її проходження з'явилися ознаки емоційної зрілості.

Опис

Ключові слова

емоційна зрілість, батьківська родина

Бібліографічний опис

Чжао С. Особливості впливу батьківської родини на емоційну зрілість особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук : спец. 19.00.01 "загальна психологія, історія психології" / Чжао Сінь – Харків, 2016. – 18 с.