Роль селективного світла в регуляції морфогенетичних та біосинтетичних процесів рослин різних фотоперіодичних груп на ранніх етапах онтогенезу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню світлового сигналінгу через активацію фоторецепторних систем шляхом опромінення селективним світлом трьох спектрів (ЧС λ = 660 нм, ЗС λ = 530 нм, СС λ = 450 нм) у прояві ростових, морфогенетичних та біосинтетичних реакцій осьових органів проростків бобових рослин різних фотоперіодичних груп (довгоденних - ДДР, короткоденних - КДР та нейтральноденних - НДР).
The dissertation is devoted to the study of light signaling through the activation of photoreceptor systems by selective light irradiation of three spectra (RL λ = 660 nm, GL λ = 530 nm, BL λ = 450 nm) in the manifestation of growth, morphogenetic and biosynthetic reactions of the axial organs of legume seedlings of different photoperiodic groups (long-day plant LDP, short-day plant SDP and neutral-day plant NDP).

Опис

Кваліфікаційна наукова праця на здобуття ступеня доктора філософії.

Ключові слова

Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Statistics::Biostatistics, Pisum sativum L., Glycine max (L.) Merr., фотоопромінення, селективне світло ЧС λ = 660 нм, ЗС λ = 530 нм, СС λ = 450 нм, фотоперіодична реакція, ростові процеси, мітотичний індекс, фотоморфогенез, розчинні вуглеводи, білок, фітогормони, антиоксидантна система,, світлокультура, photoirradiation, selective light RL λ = 660 nm, GL λ = 530 nm, BL λ = 450 nm, photoperiodic response, growth processes, mitotic index, photomorphogenesis, soluble carbohydrates, protein, phytohormones, antioxidant system, light culture

Бібліографічний опис

Батуєва, Євгенія Дмитрівна. Роль селективного світла в регуляції морфогенетичних та біосинтетичних процесів рослин різних фотоперіодичних груп на ранніх етапах онтогенезу : дис. … д-ра фiлософiї : 091 – Біологія (Галузь знань 09 – Біологія) / Є.Д. Батуєва. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 208 с.

Зібрання