Означальний простір української барокової поезії першої половини XVII ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Кваліфікаційна робота: студентки 6 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.01 «українська мова та література, українська як іноземна», Потеряйко Таїсії Геннадіївни. Науковий керівник: Філон Микола Іванович, кандидат філологічних наук, доцент.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, барокова поезія, релігійна картина світу, епітет, словообраз, означальний простір, baroque poetry, religious picture of the world, epithet, figure of speech, attributive space, Філон Микола Іванович, кандидат філологічних наук, доцент

Бібліографічний опис

Потеряйко, Таїсія Геннадіївна. Означальний простір української барокової поезії першої половини XVII ст. : кваліфікаційна робота: студентки 6 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.01 «українська мова та література, українська як іноземна» / Т.Г. Потеряйко ; Науковий керівник М.І. Філон. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022. - 52 с.