Креативність як чинник успішності навчальної діяльності студентів

Ескіз недоступний

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський Національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ролі креативності у забезпеченні навчальної успішності студентів. Показано, що висока навчальна успішність пов'язана з більш високим рівнем невербальної креативності (розробленість) і вербальної креативності (оригінальність, унікальність). Виявлено розходження в структурі творчих здатностей успішних і неуспішних студентів. Показано, що навчальна успішність студентів виявляє складні нелінійні зв'язки з когнітивною гнучкістю, які модулюються рівнем інтелекту.

Опис

Ключові слова

креативність, творчі здібності, навчальна діяльність

Бібліографічний опис

Фролова Є. В. Креативність як чинник успішності навчальної діяльності студентів / Є. В. Фролова // Вісник Харківського Національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Психологія. – 2010. – вип. 32. – C. 205-216.