Температурна залежність псевдощілини в монокристалах ReBa2Cu3O7-δ (Re=Y, Ho) з різним вмістом кисню

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В роботі досліджено вплив кисневого дефіциту на провідність в базисній площині ВТНП-монокристалів ReBa2Cu3O7-δ (Re=Y, Ho). Встановлено, що надлишкова провідність (Т) монокристалів ReBa2Cu3O7-δ (Re=Y, Ho) в широкому інтервалі температур Tf<Т<T* підкоряється експоненціальній температурній залежності. При цьому описання надлишкової провідності за допомогою співвідношення Δ~(1-Т/Т*)exp(Δ*ab/T) може бути інтерпретоване в термінах теорії середнього поля, де Т* представлена, як середньопольова температура надпровідного переходу, а температурна залежність псевдощілини задовільно описується в рамках теорії кросовера БКШ-БЕК. Зниження вмісту кисню приводить до ефекту розширення температурного інтервалу реалізації псевдощілинного режиму, тим самим, звужуючи область лінійної залежності (Т) у ab-площині. In present work the temperature dependence of the ab-plane conductivity of ReBa2Cu3O7-δ (Re=Y, Ho) single crystals with the system of the unidirectional twin boundaries was investigated. The excess conductivity Ds(Т) for the ReBa2Cu3O7-δ (Re=Y, Ho) single crystals shows exponential dependence in the wide temperature range Tf<Т<T*. In addition ratio Δs~(1-Т/Т*)exp(Δ*ab/T) can be interpreted in the mean field theory, where Т* represents as mean field temperature of superconducting transition and temperature dependence of the pseudogap can be described satisfastionaraly in term of crossover BSC-BEK theory. Decrease of oxygen show the wider temperature range of PA realization but linear part of r(Т) in ab-plane becomes narrower.

Опис

Ключові слова

excess conductivity, doping, YВaCuO single crystals, high temperature superconductivity, crossover, pseudogap state, надлишкова провідність, допування, монокристали YВaCuO, високотемпературна надпровідність, кросовер, псевдощілинний стан

Бібліографічний опис

Температурна залежність псевдощілини в монокристалах ReBa2Cu3O7-δ (Re=Y, Ho) з різним вмістом кисню / Р.В. Вовк, А.А. Завгородній, М.О. Оболенський, К.А. Котвицька, О.В. Самойлов // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 832. Сер.: Фізична. «Ядра, частинки, поля». – Вип. 4(40). – С. 97 - 101