Моніторинг довкілля (Моніторинг нафтогазоносних територій) [підручник]

Ескіз недоступний

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Фоліо

Анотація

У підручнику «Моніторинг довкілля» викладені основні питання лекційного матеріалу, надані контрольні питання і завдання для закріплення теоретичного матеріалу, міститься стислий словник основних термінів. Підручник містить чотири частини. У першій частині наведено передумови створення системи моніторингу навколишнього природного середовища, джерела і фактори антропогенного впливу на природне середовище. Детально описана класифікація екологічних ситуацій та основні етапи становлення та вдосконалення системи моніторингу, головна мета, основні завдання та принципи функціонування системи моніторингу навколишнього природного середовища. Друга частина містить інформацію щодо методичного, метрологічного, технічного, програмного, організаційного, наукового та нормативно-правового забезпечення здійснення державної системи моніторингу довкілля в Україні. У третій частині розглядаються екологічні ризики і безпека нафтогазових об'єктів та проблеми, пов’язані із функціонуванням нафтогазових комплексів. Четверта частина містить важливу практичну інформацію щодо методів контролю вуглеводневого забруднення та рекомендацій задля створення мережі спостережень та контролю за забрудненням нафтопродуктами нафтогазоносних територій.

Опис

Підручник призначений для студентів освітнього рівня «Магістр» спеціальностей «Хімія», «Екологія та охорона навколишнього середовища» та «Геологія нафти і газу», які навчаються за спеціалізацією «Екогеохімія нафти та газу».

Ключові слова

природничі науки, система моніторингу довкілля, вуглеводневе забруднення, нафтогазоносні території, нафтопродукти

Бібліографічний опис

Крайнюков О. М., Некос А. Н. Моніторинг довкілля (Моніторинг нафтогазоносних територій) : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Крайнюков, А. Н. Некос; худож.-оформлювач В. М. Карасик. – Харків: Фоліо, 2015. – 203 с.