Практикум з проблем регіонального розвитку: Методичні рекомендації до аудиторної та самостійної роботи магістрантів, які навчаються за спеціальністю 106. Географія освітньо-професійною програмою «Економічна та соціальна географія»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018-08-06

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Методичні рекомендації розроблені відповідно до програми курсу «Практикум з проблем регіонального розвитку», який входить до циклу професійної та практичної підготовки магістрів географії, економічної та соціальної географії. Мета – надати методичну допомогу магістрантам при підготовці до аудиторних занять та розвивати навички самостійної роботи при вивченні курсу «Практикум з проблем регіонального розвитку». Методичні рекомендації розраховані на студентів рівня вищої освіти «магістр» денного і заочного відділень факультету геології, географії, рекреації і туризму, які навчаються за спеціальністю 106. Географія освітньо-професійною програмою «Економічна та соціальна географія». Вони містять загальні відомості про курс з вимогами до формування компетентностей магістрантів, структуру курсу, список рекомендованих джерел, перелік тем і завдань для практичних занять, завдання для самостійного опрацювання, питання до контрольної роботи, питання до залікового контролю, систему оцінювання навчальних досягнень студентів.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис