Проблема машинного перекладу фразеологізмів (на основі твору Агати Крісті «Вбивство в “Східному експресі”»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Кваліфікаційна робота: студентки 2 курсу другого (магістерського) рівня спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.10 прикладна лінгвістика, Кісь Марини Миколаївни. Керівник: Анютіна Ганна Анатоліївна, старший викладач ЗВО кафедри загального та прикладного мовознавства.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, англійська мова, переклад, системи автоматичного перекладу, українська мова, фразеологічні єдності, фразеологічні зрощення, фразеологічні сполучення, фразеологія, the English language, translation, automatic translation tools, the Ukrainian language, phraseological unity, phraseological fusion, phraseological combination, phraseology, Анютіна Ганна Анатоліївна, старший викладач ЗВО кафедри загального та прикладного мовознавства

Бібліографічний опис

КІісь, Марина Миколаївна. Проблема машинного перекладу фразеологізмів (на основі твору Агати Крісті «Вбивство в “Східному експресі”») : кваліфікаційна робота студентки 2 курсу другого (магістерського) рівня спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.10 прикладна лінгвістика / М.М. Кісь ; Наук. керівник Г.А. Анютіна. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022. - 126 с.