Стратегії та способи перекладу фільмонімів з англійської мови на українську

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

фільмонім, назва фільму, переклад, перекладацька стратегія, перекладацька трансформація, спосіб перекладу, film name, film title, translation, translation strategy, translation transformation, translation method

Бібліографічний опис

Баркова, Тетяна В‘ячеславівна. Стратегії та способи перекладу фільмонімів з англійської мови на українську : кваліфікаційна робота студентки 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.10 прикладна лінгвістика освітньо-професійної програми «прикладна лінгвістика та англійська мова» / Т.В. Баркова ; Науковий керівник Ю.В. Крапива. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 45 с.