Фейлетон М. Гомона «Мандрівочка з перцем» (липень 1983) як соціокультурний феномен у журналістиці радянської доби

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Проаналізовано дискурс та поетику названого фейлетону. Наголошено на суспільній цінності районної преси у зіставленні можливостей радянської та сучасної української журналістики. The discourse and poetics of the adopted satirical article are analysed. It is marked the public value of the district press in comparison of possibilities of soviet and modern Ukrainian journalism.

Опис

Казакова Тетяна Володимирівна — кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Романіченко Дарина Анатоліївна — магістрант кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

районна преса, фейлетон, радянська журналістика, функція «сторожового пса»., the district press, satirical article, soviet journalism, function of «house-dog»

Бібліографічний опис

Казакова Т.В. Фейлетон М. Гомона «Мандрівочка з перцем» (липень 1983) як соціокультурний феномен у журналістиці радянської доби / Казакова Т.В., Романіченко Д.А. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1027. Сер.: Соціальні комунікації. – Вип. 4. – С. 180–185.