Сучасні наукові методи дослідження, оцінки та прогнозування впливу техногенного забруднення на безпечне функціонування навколишнього природного середовища

Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У статті наведена класифікація сучасних методів дослідження, оцінки та прогнозування впливу техногенного забруднення на екологічне безпечне функціонування навколишнього природного середовища, надана методика розробки комплексної оцінки такого функціонування.

Опис

Ключові слова

техногенне забруднення, математична модель, навколишнє середовище, прогноз, комплексна оцінка

Бібліографічний опис

Кучеров К.I. Сучасні наукові методи дослідження, оцінки та прогнозування впливу техногенного забруднення на безпечне функціонування навколишнього природного середовища // Людина та довкiлля. Проблеми неоекологiї : журнал наукових праць / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. - Х. : Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 1 - 2. – С. 104 – 112