Особенности презентации гражданского общества в уголовном праве Украины

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-04-27

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Лантинов Ярослав Александрович – доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, к.ю.н.

Опис

Ключові слова

гражданское общество, государство, Уголовный кодекс Украины

Бібліографічний опис

Лантинов Я.А. Особенности презентации гражданского общества в уголовном праве Украины / Ярослав Александрович Лантинов // Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези VIІ Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених. 27.04.2012. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012: http://dspace.univer.kharkov.ua «юридичний факультет»; http://www - jurfak.univer.kharkov.ua «наукове життя // конференції та інші наукові заходи. – С. 283–285