Стан формування соціокультурної компетентності іноземних студентів на практичних заняттях з російської мови у вищих навчальних закладах України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статті описано проведення та проаналізовано результати констатувального експерименту, спрямованого на визначення реального стану процесу формування соціокультурної компетентності іноземних студентів під час навчання російської мови у вищих навчальних закладах України.

Опис

The experiment carried out and its results aimed at determining the level of a real process of the foreign students’ socio-cultural competence formation in teaching the Russian language at higher educational establishments of Ukraine have been analyzed in the article.

Ключові слова

socio-cultural competence, ascertaining experiment, pedagogical diagnostics, социокультурная компетентность, констатирующий эксперимент, педагогическая диагностика, соціокультурна компетентність, констатувальний експеримент, педагогічна діагностика

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2011, № 18