Operation efficiency increasing of a logistic center

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ ім. В. Н. Каразіна

Анотація

The article considers the efficiency increasing of a logistic center operation and its disadvantages. Shown the analysis of theoretical foundations of the logistics centers’ operation

Опис

В статье рассматривается эффективность увеличения действия центра логистики и его недостатки. Показан анализ теоретического основания действий центров логистики.

Ключові слова

theoretical foundation, logistic center operation

Бібліографічний опис

Karabylo V.S. OPERATION EFFICIENCY INCREASING OF A LOGISTIC CENTER // Матеріали Міжвузівської студентської наукової конференції «Academic and Scientific Challenges of Diverse Fields of Knowledge in the 21st Century» / «Академічні та наукові виклики різноманітних галузей знань у XXI столітті». Частина І. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – С. 50-53