Концепт «Еда (процесс)» у російській мовній картині світу

Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

лінгвокультурологія, лексичні одиниці, концептуальна (когнітивна) картина світу, концепт, мовна картина світу, номинативне поле, семасіологічний аналіз, ономасіологічний аналіз, концепт «ЕДА (ПРОЦЕСС)», лексеми

Бібліографічний опис

Нечитайло, Ігор Миколайович. Концепт «Еда (процесс)» у російській мовній картині світу : кваліфікаційна робота студента 4 курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська освітньо-професійної програми «Мова і література (російська), літературне редагування і створення контенту» / І.М. Нечитайло ; Науковий керівник Л.В. Педченко. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 58 с.