Історична динаміка перформативних висловлень в німецькомовному діалогічному дискурсі XVI-XXI cтоліть (автореферат)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018-10-29

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Роботу присвячено встановленню історичної динаміки структурно-семантичних і лінгвопрагматичних властивостей перформативних висловлень в німецькомовному діалогічному дискурсі XVI-XXI століть

Опис

Ключові слова

дискурс, іллокуція, імпліцитний мовленнєвий акт, історична динаміка, метакомунікація, перформативне висловлення, перформативне дієслово, прагматика, стратегія

Бібліографічний опис