Женщина в русском ассоциативном сознании: динамический аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Анотація

У статті піддаються лінгвокультурологічному аналізу структура і зміст асоціативного поля ЖЕНЩИНА, сформованого реакціями сучасних російськомовних харків’ян, виявляються особливості жіночого та чоловічого асоціативного реагування, експлікуються нові семантичні зв’язки та акценти в асоціативній структурі відповідного концепту. Показано, що ядро асоціативного поля становлять номінації, які реалізують ознаки «материнство» і «краса», при цьому опозиція ЖІНКА – ЧОЛОВІК, що визначала цей концепт раніше, виявляє тенденцію до деактуалізації. В статье представлен лингвокультурологический анализ структуры и содержания ассоциативного поля ЖЕНЩИНА, сформированного реакциями современных русскоговорящих харьковчан, выявлены особенности женского и мужского ассоциативного реагирования, эксплицированы новые смысловые связи и акценты в ассоциативной структуре соответствующего концепта. Показано, что ядро ассоциативного поля составляют номинации, реализуюшие признаки «материнство» и «красота», при этом оппозиция ЖЕНЩИНА – МУЖЧИНА, ранее определявшая рассматриваемый концепт в русском языковом сознании, обнаруживает тенденцию к деактуализации. The article is devoted to a linguistic and culturological analysis of the associative field «ZHENSHINA» (WOMAN) formed by reactions of modern Russian-speaking Kharkov citizens. Peculiarities of male and female associative reacting are revealed, new semantic connections and accents in the associative structure of the concept being researched are explicated. It is shown that the kernel of the associative field contains nominations representing patterns «motherhood» and «beauty» while the oppozition WOMAN – MAN previously determined this concept in the Russian language сonsciousness now has the tendency of deactualization.

Опис

Страшнюк Йоліана Сергіївна, аспирантка кафедри російської мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

языковое сознание, ассоциативный эксперимент, концепт, гендер

Бібліографічний опис

Страшнюк Й.С. ЖЕНЩИНА в русском ассоциативном сознании: динамический аспект / Й.С. Страшнюк // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 963. Сер.: Філологія. – Вип. 62. – С.