Формування інтелектуальної культури учнів підліткового віку в центрі довузівської освіти класичного університету

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми формування інтелектуальної культури учнів підліткового віку в центрі довузівської освіти класичного університету. На основі аналізу наукової літератури визначено сутність понять «культура особистості», «інтелект», «інтелектуальна культура», проаналізовано структуру та зміст інтелектуальної культури особистості. Розкрито особливості формування цієї культури в учнів підліткового віку в центрі довузівської освіти класичного університету. Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено умови ефективного формування цієї культури в учнів підліткового віку у вищевказаному центрі.

Опис

Ключові слова

інтелектуальна культура, учень підліткового віку, центр довузівської освіти, класичний університет, педагогічні умови, интеллектуальная культура, ученик подросткового возраста, центр довузовского образования, классический университет, педагогические условия, intellectual culture, teenager, the center of pre-university education, classical university, pedagogical conditions

Бібліографічний опис

Курільченко В. В. Формування інтелектуальної культури учнів підліткового віку в центрі довузівської освіти класичного університету: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. - Харків, 2016. - 20 с.