Модульна програма з російської мови для іноземних студентів-нефілологів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статті запропонована «Програма з російської мови для іноземних студентів-нефілологів», що розроблена з урахуванням вимог кредитно-модульного навчання. Визначається зміст, структура й основні складові програми.

Опис

Russian language curriculum for Russian Specific Purposes to the demands of credit-modular has been represented in this article. Content, structure and basic components of the program have been determined.

Ключові слова

Russian language curriculum, foreign students, credit-modular teaching, программа по русскому языку, иностранные студенты-нефилологи, кредитно-модульное обучение, програма з російської мови, іноземні студенти-нефілологи, кредитно-модульне навчання

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2009, № 14