Двополюсна структура Λ(1405) з ефективної теорії поля

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Проведено теоретичне дослідження резонансу Λ(1405), проаналізована його природа та властивості. Були розраховані полюси Т-матриці Λ(1405) та проведений аналіз їх впливу на фізичні спостережувані. Наведені розрахунки полюсів T-матриці дозволяють говорити про екзотичність структури данного кваркового формування (Рис. 8). Хоча й експериментально [3] було продемонстровано значну домінацію поодиноких резонансів, наявність подвійних структур, так званих кваркових молекул, було доведено не є нехтовною. У даному випадкові, Λ (1405) представлено суперпозицією однієї двох-кваркової частини та однієї трьох-кваркової.

Опис

Виконав студент 2-го курсу магістратури, групи ТЯ-61, напряму підготовки «105 – прикладна фізика та наноматеріали» освітньо-наукова програма «прикладна фізика» Лунячек О. В. Керівник Г.М. Оніщенко, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Ключові слова

кваліфікаційна робота, магістр

Бібліографічний опис

Лунячек, О.В. Двополюсна структура Λ(1405) з ефективної теорії поля : кваліфікаційна робота магістра, напряму підготовки 105 – прикладна фізика та наноматеріали, освітньо-наукова програма - прикладна фізика / О.В. Лунячек ; Науковий керівник Г.М. Оніщенко. - Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2022. - 26 с.