Практикум з психофізіології

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014-01-10

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Даний курс практичних занять може використовуватися як практична частина до теоретичного курсу «психофізіологія», або може викладатися окремо, але після вивчення студентами курсу «психофізіологія», або «фізіологія вищої нервової діяльності». Біологічний зворотний зв'язок, або адаптивне біоуправління (англ. biofeedback) – це галузь прикладної психофізіології, яка зараз активно розвивається завдяки вдосконаленню цифрових технологій та суттєвому практичному ефекту. Перевагами цього способу психотерапії є те, що він є немедикаментозним, утягує у безпосередню активність самого клієнта (пацієнта), є об’єктивно-контрольованим та має широкий спектр використання. Він може використовуватися в медичній та реабілітаційній практиці завдяки можливості лікування багатьох захворювань, у немедичній сфері він дуже корисний у психології праці для оптимізації функціональних станів операторів, у організаційній психології – для розвитку професійних якостей (здатності до самоконтролю, релаксації, стресостійкості) персоналу організацій, у загальній, педагогічній психології та віковій психології – для розвитку когнітивних функцій, у медичній психології – для терапії психосоматичних та стресових захворювань, корекції залежної та девіантної поведінки тощо. Заняття присвячені засвоєнню принципів тренінгу з біологічним зворотним зв'язком за параметрами ЕЕГ, ЕМГ, температури, дихання, тонусу судин, ЕКГ, ФПГ, КГР. Курс розрахований на 18 годин лабораторних занять і закінчується заліком.

Опис

Анотація, програма, плани занять, питання для самоконтролю, література

Ключові слова

психофізіологія, psychophysiology, психосоматика, біологічний зворотний зв'язок, психокорекція, психотерапія, психотренінг, psychosomatics, biofeedback, psychotraining, psychotherapy

Бібліографічний опис