Семінар з проблем регіонального розвитку: Навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спеціальністю «Економічна та соціальна географія»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016-03-13

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Мета посібника – надати методичну допомогу студентам та розвивати навички самостійної роботи при вивченні курсу «Семінар з проблем регіонального розвитку». Навчально-методичний посібник містить загальну характеристику навчальної дисципліни, навчальну програму, тези лекцій, плани семінарських занять, теми для самостійного опрацювання, рекомендовану літературу, питання для самоперевірки та самоконтролю, систему оцінювання навчальних досягнень студентів. Навчально-методичний посібник розрахований на студентів-спеціалістів денного і заочного відділень факультету геології, географії, рекреації і туризму, які навчаються за спеціальністю «Економічна і соціальна географія».

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис