Моделювання станів території

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

В.Ю. Некос, д-р геогр. наук, проф., М.М. Пелихатий, д-р фіз.-мат. наук, проф., А.В. Чугуєнко, м.н.с., К.І. Кучеров, канд. техн. наук., доцент

Ключові слова

математичне моделювання, розрахункова модель, територіальна система, інформаційні ресурси, ендогенні та екзогенні причини

Бібліографічний опис

Моделювання станів території / [В.Ю. Некос, М.М. Пелихатий, А.В. Чугуєнко, К.І. Кучеров] // Людина і довкілля. Проблеми неоекології : журнал наукових праць / ХНУ імені В.Н.Каразіна. – 2009. – Вип. 1 (12). – С. 7–12.