Морфологічний та контент-аналіз поняття «екологічне підприємництво»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Розкрито сутність поняття «екологічне підприємництво», проведено його аналіз та сформульовано визначення, як діяльність суб’єктів господарювання з виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг для забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, підвищення рівня охорони навколишнього середовища з метою отримання позитивного екологічного та економічного ефекту. The essence of the concept of «environmental business» conducted its analysis and formulated a definition as business entities for the production of goods, works and services to ensure ecological safety and rational use of natural resources, improving environmental protection in order to obtain a positive environmental and economic effect .

Опис

Ключові слова

екологічне підприємництво, контент-аналіз, морфологічний аналіз, environmental entrepreneurship, content analysis, morphological analysis

Бібліографічний опис

Тітенко Г.В. Морфологічний та контент-аналіз поняття «екологічне підприємництво» / Г.В. Тітенко, О.Є. Гаврюшова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Екологія. – 2012. – № 1004, вип. 7. – С. 109–113.