Типи ортостатичних реакцій систолічного артеріального тиску і функціональні показники кровообігу в пацієнтів із постійною формою фібриляції передсердь

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011-06

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ"

Анотація

Изучена связь между различными типами ортостатических реакций (ОР) систолического артериального давления (САД) и функциональными показателями кровообращения у пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердий (ФП). В изученной популяции наблюдались все типы ОР САД. Гипотензивные ОР САД характеризовались высоким АД покоя, высокой мощностью спектра всех частот вариабельности сердечного ритма (ВСР) в ортостатической пробе. При изотензивных ОР САД отмечалась высокая частота желудочковых сокращений (ЧЖС), преобладали спектры низких и высоких частот ВСР. Гипертензивные ОР САД характеризовались уширенным комплексом QRS электрокардиограммы.

Опис

Ключові слова

фібриляція передсердь, ортостатичні реакції артеріального тиску, функціональні показники кровообігу, варіабельність серцевого ритму

Бібліографічний опис

Медицина транспорту України. – червень 2011.– № 2 (38). – С. 57–61.