Принципи відбору та створення навчальних текстів у посiбниках з наукового стилю мовлення для студентів-іноземців економічних спеціальностей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статті розглядаються проблеми створення навчального посібника з наукового стилю мовлення для студентів-іноземців економічних спеціальностей.

Опис

The article concideres the problems of scientific language manual for foreign students majoring in economics.

Ключові слова

scientific-humanitarian style of scientific language, lingual-stylistic сharacteristics of the text, teaching text, научно-гуманитарный подстиль научной речи, лингвостилистические особенности текста, учебный текст, науково-гуманітарний пiдстиль наукового мовлення, лiнгвостилістичні особливості тексту, навчальний текст

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2008, № 12