Концепти ГЕРОЙ та АНТИГЕРОЙ в американському кінодискурсі: когнітивний і прагматичний аспекти (автореферат)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис