Міжнародна конкурентоспроможність України в європейському конкурентному просторі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018-02-20

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена поглибленню теоретико-методичних засад дослідження особливостей розвитку системи міжнародної конкурентоспроможності економіки України в умовах європейського конкурентного простору, що забезпечує сталий економічний розвиток країни в сучасних умовах та в контексті її інтеграційних спрямувань. У роботі досліджено парадигми формування міжнародної конкурентоспроможності країн; систематизовано передумови, чинники та особливості розвитку Європейського конкурентного простору; обґрунтовано методичний апарат дослідження міжнародної конкурентоспроможності країн.

Опис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Спеціальність 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Ключові слова

міжнародна конкурентоспроможність, європейський конкурентний простір, фактори конкурентоспроможності, зовнішня торгівля, торговельний потенціал, організаційно-економічний механізм забезпечення міжнародної конкурентоспроможності, інтеграційний вектор розвитку

Бібліографічний опис

Марченко І.С. Міжнародна конкурентоспроможність України в європейському конкурентному просторі: Дис ... канд. економічних наук: 08.00.02. - Харків: Б.в., 2018. - 233 с. - Бібліогр.: с.198-213 (160 назв.)