Соціокультурна компетентність у структурі компетентнісної моделі міжкультурної мовної особистості іноземного студента

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статті аналізується структура мовної особистості та подається компетентнісна модель міжкультурної мовної особистості іноземного студента.

Опис

The structure of the language personality has been analyzed and the competent model of the inter-cultural language personality of a foreign student has been described in this article.

Ключові слова

inter-cultural language personality, communicative competence, social-cultural competent, межкультурная языковая личность, коммуникативная компетентность, социокультурная компетентность, міжкультурна мовна особистість, комунікативна компетентність, соціокультурна компетентність

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2009, № 15