Суїцидогенний конфлікт: психологічний механізм розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У статті зроблено спробу на матеріалі п’єс В.Винниченка «Закон», «Брехня», «Пригвождені» проаналізувати психологічний механізм розвитку суїцидогенного конфлікту, оскільки в центрі уваги митця експеримент із життям, фіналом якого є відхід за буття (фізичний – «Брехня», «Пригвождені»; моральний – «Закон»). Текстуальний аналіз здійснювався посередництвом вивчення психологічних чинників мотивації суїцидогенної ситуації: пресуїцид – суїцид. In this article there was an attempt to analize: psychological mechanism of the suicidal conflict on the base of material of Vinnichenko’s plays “The Law”, “The Lies”, “Pinned down”, because the focus of artist’s attention is on experiment with life, the end of which is the departure for the being (physical – “The Lies”, “Pinned down”; moral – “The Law”). The textual analysis was made through the studying of psychological factors of motivation of the suicidal situation: presuicide – suicide.

Опис

Дудка Алла Миколаївна, аспірантка кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

психологічна драма, поведінкова модель, характер, темперамент, суїцидальний синдром

Бібліографічний опис

Дудка А.М. Суїцидогенний конфлікт: психологічний механізм розвитку / А.М. Дудка // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2011. – № 936, вип. 61. – С.176-182