Історія середньовічного Сходу : методичні рекомендації, довідкові матеріали для студентів третього курсу історичного факультету до навчальної дисципліни «Історія країн Азії та Африки в Середні віки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Матеріали методичного посібника містять виклад основних проблем курсу лекцій, рекомендації, списки літератури, екзаменаційні питання, теми рефератів, зразки тестових завдань. Широка бібліографія та різноманітні довідкові матеріали сприяють організації ефективної самостійної роботи студентів з вивчення історії країн Сходу в Середні віки. Методичні рекомендації можуть використовуватися студентами історичних факультетів класичних університетів, а також вчителями середніх шкіл та всіма, хто цікавиться історією.

Опис

Навчальне видання

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, всесвітня історія, середньовічний схід, середньовіччя, далекосхідні цивілізації, Китай, епоха Юань і Мін, Японія, сьогуни, Корея, великий степ, номади, кочові спільноти, імперія монголів, Золота Орда, середньовічна Індія, середньовічний Індокитай, Іран, держава епохи Сасанідів, араба-ісламська цивілізація, халіфат Оммейядів, Багдадський халіфат Аббасидів, ісламські держави, мусульманський Іран, Середня Азія, єврейська діаспора, країни Халіфату, тюркський світ, держава Тимура і Тимуридів, тюрко-перська держава Сефевідів, держава турків-османів, Кримське ханство, «чорна Африка», східна Африка, Судан, південна Африка, Новий час

Бібліографічний опис

Дʼячков, Сергій Володимирович. Історія середньовічного Сходу : методичні рекомендації, довідкові матеріали для студентів 3 курсу історичного факультету до навчальної дисципліни «Історія країн Азії та Африки в Середні віки» / С.В. Дʼячков. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 72 с.