Актуальні проблеми сучасної медицини. Випуск 4

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Наукове видання містить статті, які присвячені актуальним проблемам сучасної медицини. Затверджено до друку рішенням Вченої ради ХНУ імені В. Н. Каразіна (протокол №13 від 23.12 2019 р.).

Опис

The scientific publication contains articles devoted to the actual problems of modern medicine. Approved for publication by the Academic Council of V. N. Karazin KhNU (protocol №13 from 23.12.2019).

Ключові слова

Research Subject Categories::MEDICINE, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education

Бібліографічний опис

Актуальні проблеми сучасної медицини. Випуск 4 [електронне видання] / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 73 с.