Аксіологічні маркери українського закордонного публіцистичного тексту (на матеріалі журналу «Сучасність»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Кваліфікаційна робота: студентки 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.01 «українська мова і література», Ребрової Кристини Володимирівни Науковий керівник: Філон Микола Іванович, кандидат філологічних наук, доцент.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, експресія, оцінка, полемічний дискурс, політичний дискурс, публіцистика, мова тоталітаризму, expression, evaluation, polemical discourse, political discours, journalism, language of totalitarianism, Філон Микола Іванович, кандидат філологічних наук, доцент

Бібліографічний опис

Реброва, Кристина Володимирівна. Аксіологічні маркери українського закордонного публіцистичного тексту (на матеріалі журналу «Сучасність») : кваліфікаційна робота: студентки 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.01 «українська мова і література» / К.В. Реброва ; Науковий керівник М.І. Філон. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022. - 48 с.