Порівняння територіальної диференціації особливостей вікової структури населення Харківської та Херсонської областей

Ескіз недоступний

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена порівнянню територіальних відмінностей вікової структури населення Харківської та Херсонської областей. В ході дослідження було проведено типізацію та районування адміністративно-територіальних одиниць кожної області за показниками вікової структури населення за п’ятирічний період. Проведено аналіз отриманих результатів та виявлено закономірності в територіальних відмінностях вікової структури населення, виявлено спільні та відмінні риси для обох областей. На основі результатів дослідження зроблена спроба прогнозування розвитку вікової стру-ктури населення та його вплив на загальну демографічну ситуацію в даних регіонах.

Опис

Ключові слова

вроцлавська таксономія, вікова структура населення

Бібліографічний опис

Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків, 2009. – Вип. 6(1)