Сучасна українська мова. Лексикологія : навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Частина 1

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Пропонований посібник містить теоретичний і практичний матеріал курсу «Сучасна українська мова. Лексикологія», розроблений із урахуванням особливостей сучасного навчального процесу. Мета посібника – сприяти належному засвоєнню теоретичних знань з курсу «Лексикологія», виробленню і вдосконаленню практичних навичок різноаспектного аналізу значення слова. У теоретичних блоках висвітлено питання, що становлять найбільшу складність для студентів, практичні – охоплюють вправи для поточного контролю, запитання і завдання для самоконтролю та модульні завдання. До кожної з тем подається список рекомендованої літератури. Завершується посібник тестовими завданнями і коротким словником лінгвістичних термінів із зазначеного курсу. Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Опис

Ключові слова

українська мова, лексикологія, навчальний посібник, слово, синонімія, антонімія, омонімія, паронімія, генезис лексичного складу сучасної української мови, успадкована лексика в складі сучасної української мови, запозичена лексика в сучасній українській мові

Бібліографічний опис

Філон М.І. Сучасна українська мова. Лексикологія : навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. У двох частинах. Частина 1 / Філон М.І., Хомік О.Є. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – 220 с.