Розвиток навичок роботи з професійно-орієнтованими текстами на початковому етапі вивчення іноземної мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

В статті розглядаються основні методи роботи з професійно-орієнтованими текстами на початковому етапі вивчення іноземної мови. Наводяться стислі характеристики видів роботи з текстами та рекомендації щодо типів вправ з ними.

Опис

The article gives the analysis of the basic methods of working with the texts for specific purposes oriented at foreign language elementary level studies. Short descriptions of types of working with the texts are given and relevant tasks and exercises are discussed.

Ключові слова

texts for specific purposes, pre-text exercises, post-text exercises, language models, профессионально-ориентированные тексты, предтекстовые упражнения, послетекстовые упражнения, языковые модели, професійно-орієновані тексти, передтекстові вправи, післятекстові вправи, мовні моделі

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2008, № 12.