Реалізація державної політики сталого розвитку на засадах «зеленої» економіки в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, державна політика, сталий розвиток, «зелена» економіка, механізм, механізм реалізації державної політики сталого розвитку «зеленої» економіки, сталий розвиток сільських територій, правовий механізм, економічний механізм, енергетика, енергоефективність, енергозбереження, кластери, державно-приватне партнерство, Smart city, state policy, sustainable development, "green" economy, mechanism, implementation mechanism of the state policy of sustainable development of the "green" economy, sustainable development of rural areas, legal mechanism, economic mechanism, energy, energy efficiency, energy saving, clusters, public-private partnership

Бібліографічний опис

Біловіцька Юлія Андріївна. Реалізація державної політики сталого розвитку на засадах «зеленої» економіки в Україні : дис. … доктора філософії : спеціальність 281 - Публічне управління та адміністрування / Ю.А. Біловіцька. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. – 270 с.

Зібрання