Клінічна фармакологія

Анотація

У підручнику повно та стисло висвітлено питання загальної і приватної клінічної фармакології. У розділі загальної клінічної фармакології розглядаються номенклатура та класифікаційна система АТС лікарських препаратів, клінічна фармакокінетика (основні шляхи запровадження та всмоктування лікарських препаратів, їх розподіл в організмі, метаболізм (біотрансформація), у тому числі при лікарських взаємодіях, виведення з організму, біодоступність і біоеквівалентність), клінічна фармакодинаміка (клінічна оцінка дії, механізми дії, дозування, вибірковість і побічна дія, клінічна фармакодинаміка в клінічній фармакогенетиці лікарських препаратів, особливості у вагітних і при лактації, у осіб похилого та старечого віку, фармакодинамічної взаємодії), загальні підходи до фармакотерапії (види та принципи фармакотерапії, загальні підходи до використання лікарських препаратів, фармакотерапія в дзеркалі генетичної унікальності людини), лікарська безпека, ідіосинкразія та несприятливі ефекти лікарських препаратів, моніторинг лікарських препаратів, ятрогенії, випробування нових лікарських препаратів (доклінічні, клінічні, місце плацебо в клінічних випробуваннях), державне регулювання лікарських препаратів. В основу приватної клінічної фармакології покладена класифікаційна система лікарських препаратів АТС. Викладена клінічна фармакологія засобів, що впливають на травну систему та метаболізм, систему крові та гемопоез, серцево-судинну систему, кортикостероїдів для системного використання, антибактеріальних для системного використання, що впливають на опорно-руховий апарат, діють на респіраторну систему. Цільова аудиторія – студенти медичних факультетів, лікарі-інтерни вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної медичної освіти, представники терапевтичних спеціальностей.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Клінічна фармакологія : Підручник для студентів і лікарів / [Абдуєва Ф. М., Бичкова О. Ю., Бондаренко І. О. та ін.]; за загальною редакцією М. І. Яблучанського та В. М. Савченка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 405 с.