Партизанское движение в Беларуси в документах коллаборационной администрации

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

В статье рассматривается партизанское движение в Беларуси на основании административной переписки подразделений коллаборационной администрации. Отмечается, что документы коллаборационной администрации позволяют увидеть оценку масштабов партизанской борьбы глазами противника. Использование этих документов наряду с документами органов Сопротивления и документами немецких оккупационных структур позволяет реконструировать объективную картину партизанского движения. У статті розглядається партизанський рух в Білорусі на підставі адміністративного листування підрозділів колабораційної адміністрації. Відзначається, що документи колабораційної адміністрації дозволяють зробити оцінку масштабів партизанської боротьби очима противника. Використання цих джерел поряд з документами органів Опору і документами німецьких окупаційних структур дозволяє відтворити об’єктивну картину партизанського руху. Partisan movement in Belarus is regarded in the article on the basis of administrative correspondence of the divisions of collaborative administration. It is noted that the documents of collaborative administration let the researcher assess the extent of guerrilla warfare through the enemy’s eyes. Applying these documents alongside with the documents of the Resistance authorities and the documents of the German occupational authorities allow to reconstruct an objective picture of the guerrilla movement.

Опис

Ключові слова

нацистская оккупация, Беларусь, партизаны, коллаборационная администрация, нацистська окупація, Білорусь, партизани, колабораційна адміністрація, Nazi occupation, Belarus, partisans, collaborative administration

Бібліографічний опис

Гребень Е. А. Партизанское движение в Беларуси в документах коллаборационной администрации // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2015. – № 1145. – Серія «Історія». – Вип. 50. – C. 241–248.