Основные векторы трансформации советской номенклатуры в постсоветскую украинскую элиту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Опис

Ключові слова

элита, номенклатура, трансформация элит, структура элит, рекрутирование элит

Бібліографічний опис

Никулин В.С. Основные векторы трансформации советской номенклатуры в постсоветскую украинскую элиту / В.С. Никулин // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 941. Сер.: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – С. 208–212.