Стефан Стамболов як революціонер, політик і державний діяч Болгарії в оцінках радянської історіографії сер. 1960-х – 1970-х рр.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті розглянуто особливості висвітлення політичної діяльності С. Стамболова у радянській історіографії періоду середини 1960-х – 1970-х років. Автор приходить до висновку, що внаслідок тісних наукових зв’язків між ученими СРСР і НРБ, а також розширення джерельної й історіографічної бази знайшли своє відображення майже невивчені до того часу питання, пов’язані з біографією видатного болгарського політика. Однак домінування класового підходу в тогочасній науці не дозволила об’єктивно і всебічно розкрити деякі аспекти діяльності С. Стамболова.

Опис

Ключові слова

Стамболов С., радянська історіографія, класовий підхід, марксистська методологія

Бібліографічний опис

Миколенко, Д. В. Стефан Стамболов як революціонер, політик і державний діяч Болгарії в оцінках радянської історіографії сер. 1960-х – 1970-х рр. / Д. В. Миколенко // Вісник Харківського національного університету. – 2013. – № 1087 : Сер. «Історія». – Вип. 47. – С. 200-212.