Навчальний комплекс з української мови для іноземців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статті розглянуто складові навчального комплексу з української мови для іноземців, описано принципи побудови, структуру і зміст цих складових, визначено систему завдань і вправ для формування україномовної компетенції іноземних учнів.

Опис

The components of the educational complex in Ukrainian language for foreign students have been considered in the article. The main principles of building, structure and content of the components under analysis have been described. The system of tasks and exercises for the formation of Ukrainian language competence of foreign students have been determined.

Ключові слова

Ukrainian language, educational complex, foreign students, communicative competence, украинский язык, учебный комплекс, иностраннные учащиеся, коммуникативная компетенция, українська мова, навчальний комплекс, іноземні учні, комунікативна компетенція

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2010, № 16