Огнестрельная артиллерия в Северном Причерноморье во второй половине ХІV—ХV вв. (по данным письменных и археологических источников)

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2010

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кузь А. І. Вогнепальна артилерія в Північному Причорномор’ї у другій половині XIV—XV ст. (за даними писемних і археологічних джерел) Стаття присвячена вивченню вогнепальної артилерії в Північному Причорномор’ї в другій половині XIV—XV ст. Автор у своєму дослідженні розглядає процес появи і поширення цієї зброї, кількісні характеристики, класифікацію та місце виробництва. При цьому залучає значний об’єм писемних та археологічних джерел. Основна увага зосереджена на генуезьких колоніях Криму, через які поширювалася вогнепальна зброя. Проаналізовані основні проблеми, пов’язані з артилерійською справою в регіоні. A. Kuz’. Fire-arms in Northern Black Sea Ccoast in second Half ХІV—ХV centuries (According to Written and Archaeological sources) The article covers studying of fire artillery in Northern Black Sea Coast in second half XIV—XV centuries. The author in the research considers process of occurrence and distribution of this weapon, quantitative characteristics, classification and a point of production. Thus involves considerable volume of written and archaeological sources. The basic attention is concentrated to the Genoa colonies of Crimea through which the firearms extended. The analysed basic problems connected with a gunnery in region.

Опис

Ключові слова

зброя, гармати, Причорномор’я, генуезці, поширення, генуезці, поширення, гарнізон, фортеця, the weapon, guns, Black Sea Coast, genoeses, distribution, garrison, a fortress

Бібліографічний опис

Кузь А. И. Огнестрельная артиллерия в Северном Причерноморье во второй половине ХІV—ХV вв. (по данным письменных и археологических источников) // Древности 2010. Харьковский историко-археологический ежегодник. — Вып. 9. — Харьков: ООО «НТМТ», 2010. — C. 69-84.